Tuesday, 19.10.2021 Today: Kristián Tomorrow: Vendelín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Otváracie hodiny v čase od 1. júla do 31. augusta 2021

Otváracie hodiny v čase od 1. júla do 31. augusta 2021

 

Pracovisko

Adresa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Registrácia používateľov, výpožičné služby, konzultačné a rešeršné služby, MVS/MMVS, reprografické služby

Hlavná 10, prízemie

8:00–15:00

8:00–15:00

12:00 –18:00

12:00–18:00

8:00–15:00

Študovňa kníh

Hlavná 10, 1. posch.

8:00–15:00

8:00–15:00

12:00 –18:00

12:00 –18:00

8:00–15:00

Študovňa periodík

Hlavná 10, 1. posch.

8:00–15:00

8:00–15:00

12:00 –18:00

12:00 –18:00

8:00–15:00

Americké centrum

Hlavná 10

1. posch.

8:00–15:00

8:00–15:00

12:00–18:00

12:00–18:00

8:00–15:00

Nemecká knižnica

Goetheho inštitútu

Pribinova 1

8:00–15:00

8:00–15:00

12:00–18:00

8:00–15:00

zatvorené

Študovňa noriem a patentov

Pribinova 1

zatvorené

8:00–15:00

12:00–18:00

zatvorené

zatvorené

Študovňa historických fondova regionálnej literatúry

Pri Miklušovej väznici 1

8:00–15:00

8:00–15:00

12:00–18:00

8:00–15:00

zatvorené

Vypožičané dokumenty je možné vrátiť do biblioboxu pred budovou na Hlavnej 10 kedykoľvek.
Prajeme Vám príjemné leto a tešíme sa na Vašu návštevu.