Sunday, 01.08.2021 Today: Božidara Tomorrow: Gustáv

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Poskytovanie služieb od pondelka 10. mája 2021

Vážení používatelia a návštevníci, do 28.5. 2021 sa na Váš vstup do knižnice nevzťahuje povinnosť preukazovať sa potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu, antigénového testu alebo iných potvrdení podľa § 1 ods. 2 vyhlášky č. 200 ÚVZ SR.

Pre vrátenie vypožičaných kníh použite bezkontaktný bibliobox umiestnený pred budovou knižnice na Hlavnej č. 10. Výpožičky budú z Vášho konta odpísané v deň vrátenia, s výnimkou vrátenia kníh v piatok po 17.00 hod., kedy budú knihy z konta odpísané až prvý pracovný deň nasledujúceho týždňa.

Maximálny počet osôb v jednotlivých študovniach je regulovaný, v prípade záujmu si môžete miesto v študovni rezervovať nasledovne:

 • Hala služieb na Hlavnej č. 10 (výpožičky, konzultácie a pod.) : max. 8 osôb
 • Študovňa kníh na Hlavnej č. 10: max. 10 osôb (rezervácia: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo +421 918 245 872)
 • Študovňa časopisov na Hlavnej č. 10 : max. 5 osôb (rezervácia: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo +421 918 245 875)
 • Americké centrum na Hlavnej č. 10: max. 6 osôb (rezervácia: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo +421 918 245 864
 • Nemecká knižnica GI na Pribinovej č. 1: max. 3 osoby (rezervácia: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo +421 918 245 898
 • Študovňa noriem a patentov na Pribinovej č. 1: max. 1 osoba (rezervácia: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo +421 918 245 898
 • Študovňa historického fondu a regionálnej literatúry na ul. Pri Miklušovej väznici č. 1: max. 1 osoba (rezervácia: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo +421 918 245 902).

Prosíme vás o dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

 • do knižnice vstupujte s respirátorom min. FFP 2 na tvári,
 • použite dezinfekciu na ruky pripravenú pri vchode,
 • dodržujte medzi sebou  minimálnu vzdialenosť 2 metre,
 • v priestoroch knižnice nekonzumujte pokrmy a nápoje,
 • v knižnici sa zdržujte len po nevyhnutne nutnú dobu.

Od 10. mája 2021 sa menia otváracie hodiny.

Sme radi, že Vás opäť budeme môcť privítať v našej knižnici.