Verejný odpočet plnenia úloh za rok 2020

Dovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet plnenia úloh Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach za rok 2020 formou videoprezentácie.

Tlačová správa (pdf)

Pozvánka Verejný odpočet plnenia úloh za rok 2020

Videoprezentácia verejného odpočtu 2020 uložište ŠVK v Košiciach

Videoprezentácia verejného odpočtu 2020 youtube

poznámka: videoprezentácia je bez titulkov.