Friday, 22.10.2021 Today: Sergej Tomorrow: Alojzia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Služby od 22. marca 2021

V súlade s COVID automatom, platným od 22. marca 2021, oznamujeme používateľom, že od 22. marca 2021 je možný iba výdaj objednaných a rezervovaných dokumentov, a to len v priestoroch ŠVK na Hlavnej 10, v čase od 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00.

Vrátenie vypožičaných dokumentov doporučujeme vykonať do biblioboxu pred knižnicou. Vrátené dokumenty zostávajú v povinnej 2-dňovej karanténe, z konta používateľa budú odpísané tretí deň po vrátení.

Registráciu, predregistráciu a predĺženie preukazov doporučujeme realizovať online. V prípade potreby kontaktujte konzultačné služby na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a čísle +421 918 245 888.

Online služby:

 • objednávanie a rezervácia dokumentov v katalógu knižnice (od 21.3.2021 od 12.00 hod.),
 • konzultačné služby: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., LiveChat (na domovskej stránke knižnice www.svkk.sk), tel. č.: +421556222780, +421918245888,
 • rešeršné služby: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. č.: +421918248105,
 • medziknižničná výpožičná služba: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. č.: +421918245892,
 • elektronické dodávanie dokumentov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. č.: +421556222780, +421918245888,
 • konzultácie a služby týkajúce sa fondov a služieb špecializovaných študovní:
  • Študovňa historických fondov a regionálnej literatúry: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. č.: +421918245902,
  • Nemecká knižnica: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. č.: +421918245898,
  • Študovňa noriem a patentov: tel. č.: +421918245896,
  • Americké centrum Košice: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. č.: +421918245864.