Thursday, 22.04.2021 Today: Slavomír Tomorrow: Vojtech

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Prevádzkové hodiny pracovísk Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach od 18. novembra 2020

Pracovisko

Adresa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Registrácia používateľov, výpožičné služby, konzultačné a rešeršné služby, MVS/MMVS, reprografické služby

Hlavná 10,

prízemie

8:00 – 12:00

13:00 – 19:00

8:00 – 12:00

13:00 – 19:00

8:00 – 12:00

13:00 –19:00

8:00 – 12:00

13:00 – 19:00

8:00 – 12:00

13:00 –19:00

Študovňa kníh

Hlavná 10, 1. posch.

9:00 – 12:00

13:00 – 20:00

9:00 – 12:00

13:00 –20:00

9:00 – 12:00

13:00 –20:00

9:00 – 12:00

13:00 – 20:00

9:00 – 12:00

13:00 –20:00

Študovňa periodík

Hlavná 10

1. posch.

9:00 – 12:00

13:00 – 20:00

9:00 – 12:00

13:00 –20:00

9:00 – 12:00

13:00 –20:00

9:00 – 12:00

13:00 – 20:00

9:00 – 12:00

13:00 –20:00

Americké centrum

Hlavná 10

1. posch.

9:00 – 12:00

13:00 – 15:00

13:00 –20:00

9:00 – 12:00

13:00 –15:00

13:00 – 20:00

9:00 – 12:00

13:00 –15:00

Nemecká knižnica

Goetheho inštitútu

Pribinova 1

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

9:00 – 12:00

13:00 –16:00

12:00 –18:00

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

zatvorené

Študovňa noriem

a patentov

Pribinova 1

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

9:00 – 12:00

13:00 –16:00

12:00 –18:00

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

zatvorené

Študovňa historických

fondov

a regionálnej literatúry

Pri Miklušovej väznici 1

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

9:00 – 12:00

13:00 –16:00

12:00 –18:00

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

zatvorené