Monday, 21.06.2021 Today: Alojz Tomorrow: Paulína

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam - planovaný výpadok elektronických služieb

Štátna vedecká knižnica v Košiciach oznamuje, že v sobotu 19.6.2021 od 18:00 hod. dôjde k planovanému výpadku poskytovaných elektronických služieb, z dôvodu prác na infraštruktúre. Za vzniknuté obmedzenie sa ospravedlňujeme.

Možnosť zakúpenia kníh vydaných ŠVKK

Vážení používatelia, rozšírili sme možnosti zakúpenia publikácii vydaných Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach. Dnešným dňom si ich môžete zakúpiť aj prostredníctvom e-shopu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.

Okrem toho sa dajú publikácie zakúpiť aj na konzultáciách v hale služieb ŠVKK na Hlavnej č.10, ako aj na pracovisku Pri Miklušovej ulici č.1 v Študovni historických fondov a regionálnej literatúry. Zoznam titulov.