Tuesday, 27.10.2020 Today: Sabina Tomorrow: Dobromila

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Možnosť zakúpenia kníh vydaných ŠVKK

Vážení používatelia, rozšírili sme možnosti zakúpenia publikácii vydaných Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach. Dnešným dňom si ich môžete zakúpiť aj prostredníctvom e-shopu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.

Okrem toho sa dajú publikácie zakúpiť aj na konzultáciách v hale služieb ŠVKK na Hlavnej č.10, ako aj na pracovisku Pri Miklušovej ulici č.1 v Študovni historických fondov a regionálnej literatúry. Zoznam titulov.