Portál Ekonomické právne informácie

Štátna vedecká knižnica sprístupňuje na vybraných pracoviskách plný obsah ekonomicko – právnej databázy EPI. Nový EPI 3.0 právny systém je denne aktualizovaný a prístupný z akéhokoľvek mobilného zariadenia.

Používatelia majú možnosť využívať v priestoroch knižnice modul Premium, ktorý ponúka komplexný prehľad legislatívy Slovenskej republiky od roku 1945 s prepojením na databázu súdnych rozhodnutí, komentárov, odborných článkov a iných produktov naviazaných na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i dokumentov z produktov. Získate aj výber diel vydavateľstva Eurokódex z rôznych oblastí práva v praktickej online podobe.

Modul EPI Premium obsahuje:

 1. EPI Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia - databáza právnych predpisov od roku 1945 vo všetkých časových verziách.
 2. EPI Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia - databáza právnych predpisov od roku 1945 vo všetkých časových verziách.
 3. EPI Predpisy EÚ - databáza smerníc a nariadení portálu Eur-lex.
 4. EPI Rozhodnutia súdov - databáza vybraných slovenských, českých a európskych súdnych rozhodnutí.
 5. EPI Kalkulačky - právne, mzdové a daňové kalkulačky.
 6. EPI Komentáre k zákonom - komentáre k najpoužívanejším právnym predpisom.
 7. EPI Vzory zmlúv a právnych podaní - editovateľné vzory zmlúv.
 8. EPI Príklady z praxe - odpovede z účtovnej, daňovej a mzdovej praxe.
 9. EPI Tlačivá a formuláre - editovateľné tlačivá a formuláre určené pre účtovnú, daňovú a mzdovú prax.
 10. EPI Dôvodové správy - databáza dôvodových správ od roku 2003.
 11. EPI Interné firemné predpisy - editovateľné vzory interných firemných predpisov.
 12. EPI Odborné články -odborné články z ekonomickej a právnej oblasti
 13. EPI Finančný spravodajca - databáza dokumentov od roku 1997.
 14. EPI Účtovné súvzťažnosti - prehľad súvzťažného účtovania.
 15. EPI Videoškolenia - videoškolenia z oblasti práva, daní a miezd.
 16. EPI Obchodný vestník - databáza dokumentov od roku 1993.
 17. EPI Vestník Ministerstva zdravotníctva SR - databáza predpisov od roku 2005.
 18. EPI Vestník Ministerstva životného prostredia SR - databáza predpisov od roku 2008.
 19. EPI Justičná revue - kompletná databáza článkov od roku 2001.
 20. Eurokódex komentár (ďalej len "EKX") k Občianskemu zákonníku (Fekete, I.).
 21. EKX k Zákonníku práce (Demek, P., Olšovská, A., Mačuha, M.).
 22. EKX k Ústave SR (Čič, M. a kolektív).
 23. EKX k Trestnému zákonu (Čentéš, J.).
 24. EKX k Trestnému poriadku (Čentéš, J.).
 25. EKX k Zákonu o rodine (Bános, R.).
 26. EKX k Zákonu o priestupkoch (Potásch, P.).
 27. EKX k Obchodnému zákonníku (Mamojka, M. a kolektív).
 28. EKX Literatúra - výber monotematík z rôznych oblastí práva.
 29. EPI Monitoring - monitoring informácií o zmenách v obchodných spoločnostiach publikovaných vo verejne dostupných registroch.
 30. Daňové centrum - odborný portál pre oblasť daní a účtovníctva.
 31. Mzdové centrum - odborný portál pre oblasť miezd a personalistiky.
 32. Verejná správa SR - odborný portál pre oblasť verejnej správy.

Nové funkcie EPI:

 • Sprístupnenie všetkých dostupných odborných informácií a súvislostí na jednom mieste a v jednom momente
 • Rýchly pohyb vo vyhľadanom dokumente
 • Zobrazovanie súvisiacich dokumentov a predpisov bez nutnosti ďalšieho vyhľadávania
 • Porovnávanie akýchkoľvek časových verzií predpisu
 • Aktívne používanie histórie prehľadaných dokumentov
 • Ukladanie a správu pravidelne používaných dokumentov a pod.

Prístup pre čitateľov ŠVKK:

ŠVKK sprístupni portál EPI (modul Premium) – na pracoviskách:

 • Hala služieb, Hlavná 10, prízemie
 • Študovňa kníh, Hlavná 10, 1. poschodie
 • Študovňa noriem a patentov, Pribinova 1