Prevádzkové hodiny pracovísk Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach od 1. septembra 2020

Vážení návštevníci Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, od 1.9.2020 sa menia otváracie hodiny knižnice.

Pracoviská na Hlavnej č. 10:

Výpožičné služby, registrácia používateľov, konzultačné a reprodukčné služby budú dostupné denne od 8:00 – 19:00.

Študovňa kníh a študovňa periodík bude otvorená denne od 9:00 – 20:00.

Pracovisko Amerického centra bude otvorené v pondelok, stredu a v piatok od 9:00- 15:00 a v utorok a štvrtok 13:00 – 20:00.

Pracoviská na Pribinovej č. 1:

Nemecká knižnica Goetheho inštitútu bude otvorená v pondelok, utorok a vo štvrtok od 9:00 – 16:00, v stredu od 12:00 – 18:00.

Študovňa noriem a patentov bude dostupná v pondelok, utorok a vo štvrtok od 9:00 – 16:00, v stredu od 12:00 – 18:00.

Pracovisko na ulici Pri Miklušovej väznici č.1:

Študovňa historických fondov a regionálnej literatúry bude otvorená v  pondelok, utorok a štvrtok od 9:00 – 16:00 a v stredu od 12:00 – 18:00.

Informácie o otváracích hodinách a adresách jednotlivých študovní sa nachádzajú v priloženej tabuľke:

Pracovisko

Adresa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Registrácia používateľov, výpožičné služby, konzultačné a rešeršné služby, MVS/MMVS, reprografické služby

Hlavná 10, prízemie

8:0019:00

8:0019:00

 8:0019:00

 8:0019:00

8:0019:00

Študovňa kníh

Hlavná 10,    1. posch.

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

Študovňa periodík

Hlavná 10,    1. posch.

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

Americké centrum

Hlavná 10

9:00 – 15:00

13:00 – 20:00

9:00 – 15:00

13:00 – 20:00

9:00 – 15:00

Nemecká knižnica Goetheho inštitútu

Pribinova 1

9:00 – 16:00

9:00 – 16:00

12:00 – 18:00

9:00 – 16:00

zatvorené

Študovňa noriem a patentov

Pribinova 1

9:00 – 16:00

9:00 – 16:00

12:00 – 18:00

9:00 – 16:00

zatvorené

Študovňa historických fondov a regionálnej literatúry

Pri Miklušovej väznici 1

9:00 – 16:00

9:00 – 16:00

12:00 – 18:00

9:00 – 16:00

zatvorené