Tuesday, 19.10.2021 Today: Kristián Tomorrow: Vendelín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

STN - online

Štátna vedecká knižnica v Košiciach Vám ponúka možnosť bezplatného využívania online prístupu ku kompletnej kolekcii slovenských technických noriem v úplnom znení vo formáte PDF.

Kde:

  • Študovni noriem a patentov (Pribinova ul. 1)
  • Študovni kníh (Hlavná 10, 1. posch.)


Služba STN-online umožňuje:

  • prezerať slovenské technické normy (STN) na internete,
  • definovať vlastné skupiny noriem (napr. celé triedy alebo skupiny noriem),
  • automatickú aktualizáciu (prístup k zmenám, opravám, príp. nahradzujúcim normám).

Upozornenie: Licencia umožňuje iba čítanie noriem, nie je možné nahrávanie na USB, ani tlač noriem.

Tvorbu, schvaľovanie a vydávanie STN, ako aj plnenie povinností vyplývajúcich z medzi-národných zmlúv a členstva v medzinárodných a európskych normalizačných organizáciách (ISO, IEC, CEN, CENELEC a ETSI) zabezpečuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNM SR).

Viac informácií: https://sutn.sk/

Využite túto jedinečnú službu!