Box na vrátenie kníh

Od 1. 7. 2020 sprístupnila Štátna vedecká knižnica v Košiciach novú službu pre svojich čitateľov, box na vrátenie kníh.

Čitatelia môžu vrátiť svoje výpožičky 24 hodín denne využitím externe umiestneného boxu. Z čitateľského konta budú takto vrátené dokumenty odpísané nasledujúci pracovný deň. Obsluha boxu je jednoduchá. Čitateľa navedú šípky smerom do otvoru, kde knihy vhodí. Je dôležité, aby boli dokumenty vhadzované chrbtom k otvoru, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Návratový box na knihy sa nachádza pred budovou Pongrácovsko-Forgáčovho paláca na Hlavnej č.10

SVKK Navratovy box podhľad 1SVKK Navratovy box podhľad 2 SVKK Navratovy box podhľad 3SVKK Navratovy box podhľad 4