Monday, 28.09.2020 Today: Václav Tomorrow: Michal, Michaela

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Poskytovanie služieb Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach (tretia etapa uvoľňovania)

Štátna vedecká knižnica v Košiciach začala s uvoľňovaním opatrení prijatých z dôvodu šírenia koronavírusu (Covid-19) a od pondelka 15. júna 2020 sprístupňuje ďalšie služby. Používatelia a návštevníci budú môcť okrem absenčných výpožičiek, vrátenia vypožičaných dokumentov, registrácie a predĺženia registrácie navštevovať aj študovne.

Otváracie hodiny podľa jednotlivých pracovísk:

 • Hala služieb (Hlavná č. 10)
 • Študovňa kníh (Hlavná č. 10)
 • Študovňa časopisov (Hlavná č. 10)
 • Americké centrum Košice (Hlavná č. 10)

Pondelok

9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Utorok

9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Streda

13:00 – 18:00

Štvrtok

13:00 – 18:00

Piatok

9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

 • Nemecká knižnica GI (Pribinova č. 1)
 • Študovňa noriem a patentov (Pribinova č. 1)
 • Študovňa historických fondov a regionálnej literatúry (Pri Miklušovej väznici č. 1)

Pondelok

Zatvorené

Utorok

9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Streda

13:00 – 18:00

Štvrtok

Zatvorené

Piatok

Zatvorené

 Prosíme vás o dodržiavanie hygienických opatrení:

 • Do knižnice vstupujte s rúškom na tvári
 • Použite dezinfekciu na ruky pripravenú pri vchode do haly služieb
 • Odporúčame návštevníkom dodržiavať vzájomný odstup medzi sebou min. 2 metre
 • V knižnici sa zdržujte len po nevyhnutne nutnú dobu
 • Po dohode s knihovníkom je možné využívať šatníkovú skriňu a toalety
 • Prístup k vyhradeným verejným terminálom knižnice, čítačke mikrofilmov a samoobslužným skenerom je na dobu max. 2 hodiny
 • Knihy môžete vrátiť aj bez asistencie knihovníka do návratového boxu na knihy, ktorý je dočasne umiestnený vo vstupnej bráne knižnice; výpožičky Vám budú z konta odčítané nasledujúci pracovný deň