Tuesday, 07.07.2020 Today: Oliver Tomorrow: Ivan

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Poskytovanie služieb Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach (druhá etapa uvoľňovania)

Štátna vedecká knižnica v Košiciach začala s uvoľňovaním opatrení prijatých z dôvodu šírenia koronavírusu (Covid-19) a od pondelka 1. júna 2020 sprístupňuje ďalšie služby v obmedzenom režime. Používatelia a návštevníci budú môcť okrem absenčných výpožičiek, vrátenia vypožičaných dokumentov, registrácie a predĺženia registrácie navštevovať aj študovne v obmedzenom režime.

Otváracie hodiny podľa jednotlivých pracovísk:

 • Hala služieb (Hlavná č. 10)
 • Študovňa kníh (Hlavná č. 10)
 • Študovňa časopisov (Hlavná č. 10)
 • Americké centrum Košice (Hlavná č. 10)

Pondelok

9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Utorok

9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Streda

13:00 – 18:00

Štvrtok

13:00 – 18:00

Piatok

9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

 • Nemecká knižnica GI (Pribinova č. 1)
 • Študovňa noriem a patentov (Pribinova č. 1)
 • Študovňa historických fondov a regionálnej literatúry (Pri Miklušovej väznici č. 1)

Pondelok

Zatvorené

Utorok

9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Streda

13:00 – 18:00

Štvrtok

Zatvorené

Piatok

Zatvorené

 

Regulácia počtu návštevníkov a ďalšie opatrenia:

Maximálny počet návštevníkov na jednotlivých pracoviskách je regulovaný. Venujte pozornosť maximálnemu počtu osôb na jednotlivých pracoviskách. V prípade záujmu si môžete miesto v študovniach rezervovať:

 • Hala služieb na Hlavnej č. 10 (výpožičky, konzultácie a pod.) : maximálne 8 osôb, z toho 3 miesta pri PC.

Informácie na tel. č. +421918245888, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 • Študovňa kníh na Hlavnej č. 10: maximálne 9 osôb. V študovni môžete stráviť 3 hodiny.

Miesto v Študovni kníh si môžete rezervovať e-mailom na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a telefonicky: +421 918 245 872

 • Študovňa časopisov na Hlavnej č. 10: : maximálne 5 osôb. V študovni môžete stráviť 1 hodinu.

Miesto v Študovni časopisov si môžete rezervovať e-mailom na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a telefonicky: +421 918 245 875

 • Americké centrum na Hlavnej č. 10: maximálne 6 osôb. V študovni môžete stráviť 3 hodiny .

Miesto v študovni Amerického centra si môžete rezervovať e-mailom na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a telefonicky: +421 918 245 864

 •  Nemecká knižnica GI na Pribinovej č. 1: maximálne 3 osoby. V študovni môžete stráviť 3 hodiny.

Miesto v študovni Nemeckej knižnice GI si môžete rezervovať e-mailom na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a telefonicky: +421 918 245 898

 • Študovňa noriem a patentov na Pribinovej č. 1: maximálne 1 osoba. V študovni môžete stráviť 3 hodiny.

Miesto v Študovni noriem a patentov si môžete rezervovať e-mailom na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a telefonicky: +421 918 245 898

 •  Študovňa historického fondu a regionálnej literatúry na ul. Pri Miklušovej väznici č. 1.: maximálne 5 osôb. V študovni môžete stráviť 3 hodiny.

Miesto v Študovni historického fondu a regionálnej literatúry si môžete rezervovať e-mailom na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a telefonicky: +421 918 245 902

 •  Medziknižničná výpožičná služba (MVS) je dostupná pre používateľov, komunikujte s knižnicou prostredníctvom e-mailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. uveďte číslo Vášho preukazu (ID), aktuálnosť požiadavky a presnú citáciu požadovaného dokumentu. Tel. č.: +421918245892.

Prosíme vás o dodržiavanie hygienických opatrení:

 • Do knižnice vstupujte s rúškom na tvári
 • Použite dezinfekciu na ruky pripravenú pri vchode do haly služieb
 • Dodržujte medzi sebou  minimálnu vzdialenosť 2 metre
 • V knižnici sa zdržujte len po nevyhnutne nutnú dobu
 • Knihy môžete vrátiť aj bez asistencie knihovníka do debny pred vstupom do haly služieb; výpožičky Vám budú z konta odčítané nasledujúci pracovný deň.