Friday, 22.10.2021 Today: Sergej Tomorrow: Alojzia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Verejný odpočet činnosti a hospodárenia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach oznamuje, že verejný odpočet činnosti a hospodárenia za rok 2019 sa uskutoční 17. júna o 14:00 hod. v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra ŠVK na Pribinovej ul. 1.


Vzhľadom k obmedzenej kapacite priestorov, v ktorých sa verejný odpočet uskutoční a k dodržiavaniu zvýšeného hygienického štandardu pred vstupom do priestorov knižnice prosíme záujemcov, aby rešpektovali pokyny jej zamestnancov.