Verejný odpočet činnosti a hospodárenia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach oznamuje, že vzhľadom na súčasnú celoslovenskú situáciu sa verejný odpočet činnosti a hospodárenia za rok 2019 bude konať v náhradnom termíne do jedného kalendárneho mesiaca od pominutia platnosti obmedzení uvedených v Opatreniach Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).

Vedenie ŠVK v Košiciach sa tak rozhodlo na základe usmernenia Ministerstva kultúry SR a Opatrenia ÚVZ SR. O mieste a termíne náhradného konania vás budeme informovať na web stránkach ŠVK v Košiciach.