Monday, 21.06.2021 Today: Alojz Tomorrow: Paulína

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam - planovaný výpadok elektronických služieb

Štátna vedecká knižnica v Košiciach oznamuje, že v sobotu 19.6.2021 od 18:00 hod. dôjde k planovanému výpadku poskytovaných elektronických služieb, z dôvodu prác na infraštruktúre. Za vzniknuté obmedzenie sa ospravedlňujeme.

Verejný odpočet činnosti a hospodárenia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach oznamuje, že vzhľadom na súčasnú celoslovenskú situáciu sa verejný odpočet činnosti a hospodárenia za rok 2019 bude konať v náhradnom termíne do jedného kalendárneho mesiaca od pominutia platnosti obmedzení uvedených v Opatreniach Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).

Vedenie ŠVK v Košiciach sa tak rozhodlo na základe usmernenia Ministerstva kultúry SR a Opatrenia ÚVZ SR. O mieste a termíne náhradného konania vás budeme informovať na web stránkach ŠVK v Košiciach.