Saturday, 06.06.2020 Today: Norbert Tomorrow: Róbert

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Znovuotvorenie Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Štátna vedecká knižnica v Košiciach začne opäť poskytovať svoje služby od stredy 13. mája 2020, ale zatiaľ v značne obmedzenom režime. Používatelia a návštevníci budú môcť realizovať len absenčné výpožičky, vrátenie vypožičaných dokumentov, predĺženie registrácie a nové registrácie.

Obmedzenia sa týkajú zákazu používania verejných terminálov v hale služieb, uzavreté do odvolania zostanú aj študovne v budove knižnice na Hlavnej ulici, Pribinovej ulici a ul. Pri Miklušovej väznici 1, vrátane Amerického centra Košice, Nemeckej knižnice, Študovne noriem a patentov a Študovne historických fondov a regionálnej literatúry.

Mení sa aj otváracia doba knižnice, a to v pondelok, utorok, piatok od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:30 hod., v stredu, štvrtok od 13:00 do 17:00 hod.

Základné opatrenia vydané Štátnou vedeckou knižnicou:

 • Vstup pre návštevníkov len k obslužným pultom v hale služieb na Hlavnej ulici, pulty sú novo osadené plexisklom
 • Do haly služieb môžu vstupovať len návštevníci s rúškom na tvári a po dezinfekcii rúk pripravenej na vstupe – očakávame min. 2 metrové vzdialenosti a vzájomnú ohľaduplnosť (v prípade obmedzenia počtu osôb v hale služieb na 5)
 • Poskytované služby: len vrátenie kníh a absenčné výpožičky, predlžovanie registrácií a nové registrácie používateľov. Online požiadavky na Absenčné výpožičky bude možné zadávať od utorka 12.5.2020 24:00 hod.
 • Čitateľ má možnosť objednať si cez online katalóg aj publikácie z Amerického centra a Nemeckej knižnice. Tieto knihy budú pripravené na prízemí, v hale výpožičných služieb.
 • Výpožičné doby doteraz vypožičaných dokumentov (ak už nie sú vymáhané právne alebo ak upomienky neboli generované pred 11.3.2020) sú všetkým automaticky predĺžené do 30. júna 2020 bez akýchkoľvek sankcií za ich oneskorené vrátenie alebo upomínanie. Rezervované knihy pripravené k výpožičke pred 11.3.2020 si používatelia môžu vyzdvihnúť do 29. mája 2020.
 • Vrátené knihy pôjdu do karantény a budú môcť byť opäť expedované po uplynutí 72 hodín
 • Do odvolania sú zastavené akcie v priestoroch knižnice a platí zákaz používania čitateľských terminálov v hale služieb
 • Ak máte ďalšie otázky alebo požiadavky, píšte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo na e-mailové adresy konkrétnych pracovísk knižnice

 Informácie o ďalších službách poskytovaných online:

 • Konzultačné služby emailom alebo telefonicky (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Tel. č.: +421556222780, +421552454124)
 • Rešeršné služby formou online komunikácie a elektronického výstupu s bezhotovostnou platbou na účet ŠVKK (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. č.: +421918248105 )
 • Medziknižničná výpožičná služba len v prípade, ak bude prístupná v elektronickej forme aj zo strany oslovených knižníc (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +421918245892)
 • V prípade požiadaviek na skeny dokumentov ( v rozsahu max 20% z celkového počtu strán dokumentu) sa tieto uložia do zip súboru do úložišťa po dobu 2 týždňov; záujemcovi sa pošle link s odkazom, kde bude daný súbor prístupný na stiahnutie. Túto službu budeme poskytovať v závislosti od personálnych kapacít. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Tel. č.: +421556222780, +421552454124)
 • Pre konzultácie a služby týkajúce sa fondov a služieb špecializovaných študovní (Študovňa historických fondova regionálnej literatúruy, Nemecká knižnica, Študovňa noriem a patentov a Americké centrum Košice) kontaktujte dané pracoviská e-mailom.

Platnosť čitateľských preukazov

Štátna vedecká knižnica v Košiciach predĺžila platnosť čitateľských preukazov, ktoré expirovali počas doby uzatvorenia knižnice. Rovnako bola predĺžená platnosť všetkých neexpirovaných čitateľských preukazov. Platnosť preukazov bola predĺžená o 60 dní od znovuotvorenia knižnice. Informáciu si možete overiť vo svojom konte v časti Profil.