Friday, 22.10.2021 Today: Sergej Tomorrow: Alojzia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Online databázy

Štátna vedecká knižnica v Košiciach umožňuje prístup čitateľom k dostupným online databázam. Okrem predplatených databáz prístupných z priestorov našej knižnice, dávame do pozornosti aj dostupné online zdroje s neobmedzeným prístupom.

 

Čitatelia môžu využiť digitálne zbierky Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, ktoré sú k dispozícií po prihlásení do katalógu v sekcii knihy, v sekcii  , v sekcii e-knihy a v sekcii digitalizovaných LP platní a CD (Niektoré dokumenty sú dostupné len v priestoroch knižnice).

Externé online databázy:

Databázy zamerané na všetky oblasti ľudského poznania:

BASE : Bielefeld Academic Search Engine (Databáza vedeckých periodík, v anglickom jazyku)

DOAJ : Directory of Open Access Journals (Databáza periodík, v anglickom jazyku)

Edičný portál (Dostupné online učebnice, v slovenskom jazyku)

eLibraryUSA* (Dostupné databázy: PressReader, Magazines on Flipster, Gale Academic OneFile, Jstor, ProQuest Dissertations & Theses Global, Gale in Context : Middle School, Gale in Context: Opposin Viewpoints, Digital Literacy, Kanopy)

*Prístup získate na vyžiadanie na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GALE (Databáza publikácií a periodík, v anglickom jazyku; sprístupnené do konca mája 2020 s heslom: Slovakia)

Gutenberg (Databáza publikácií, v anglickom jazyku)

mKnihy (Databáza online webových knižníc, v českom a slovenskom jazyku)

ONLEIHE (Digitálna knižnica Goetheho inštitútu v Bratislave dostupná online, v nemeckom jazyku)

Open Library (Databáza kníh z oblasti beletrie, vedy, umenia a ďalších oblastí, v anglickom jazyku)

Versita open access journals (Databáza časopisov, v anglickom jazyku)

Databázy zamerané na právo:

ASPI (Databáza zákonov v slovenskom jazyku)

EUR-Lex (Databáza zákonov EU v slovenskom jazyku)

Slov-lex (Databáza zákonov v slovenskom jazyku)

Databázy zamerané na medicínu:

Anatomical Dictionary (latinsko-anglicko- česko-slovenský terminologický slovník z oblasti anatómie)

Biblliographia Medica Slovaca : Databáza Slovenskej lekárskej knižnice (v slovenskom jazyku)

BioMed Central (Databáza časopisov z oblasti lekárstva a medicíny ,v anglickom jazyku )

BMČ - Bibliographia medica Čechoslovaca (Databáza online časopisov a kníh z oblasti lekárstva a medicíny, v českom jazyku)

PubMed (Databáza online časopisov a kníh z oblasti lekárstva a medicíny, v anglickom jazyku)

PubMed Central (Databáza online časopisov a kníh z oblasti lekárstva a medicíny, v anglickom jazyku)

Databázy zamerané na históriu a lingvistiku:

BDSL - Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft (databáza venovaná nemeckej literatúre a lingvistike, v nemeckom jazyku)

Odborná knižnica spoločnosti Centrum pre religionistiku a historické štúdiá (databáza zameraná na online časopisy z oblasti histórie a religionistiky, v slovenskom jazyku)

Czech and Slovak Literature Resources (Databáza zameraná na lingvistiku, v slovenskom, českom a anglickom jazyku)

EuroDocs (Databáza zameraná na európsku históriu a pomocné vedy historické v slovenskom, anglickom a iných jazykoch)

Databáza časopisu Forum Historiae (zameraná na históriu, v slovenskom jazyku)

Goethe Universität Franfurkt am Main (Digitalizované historické zdroje v nemeckom, hebrejskom, latinskom a iných jazykoch)

Hungaricana (Databáza zameraná na históriu, v anglickom a maďarskom jazyku)

MDZ : Munchener DigitallisierungsZentrum, Digitale Bibliothek (Digitalizované historické zdroje, v nemeckom, latinskom a iných jazykoch)

Databáza Ústavu pro českou literaturu AVČR, v. v. i. (Archív digitalizovaných časopisov z oblasti českej literatúry a príbuzných vied, v českom jazyku)

Databázy zamerané na prírodné vedy a informačné technológie:

Edice e-knih CZ.NIC (e-knihy o internete a IT, v českom jazyku)

EuDML - The European Digital Mathematics Library (Európska digitálna matematická knižnica) v anglickom jazyku)

GEOBIBLINE - Czech Geographical Bibliography Online (Databáza geografickej bibliografie dostupnej online, v českom jazyku)

NASA Astrophysics Data System (Digitálna knižnica astrofyziky, v anglickom jazyku)

PubChem (Databáza chemických látok, v anglickom jazyku)

SCOAP3 (Repozitár článkov o časticovej fyzike, v anglickom jazyku)

Databázy zamerané na šport:

SPOLIT - SPOFOR – SPOMEDIA (Bibliografická databáza z oblasti športu, v nemeckom jazyku)

SPOT Databáza z oblati športu a športových vedách, v nemeckom jazyku)

SPOrtWISsenschaftliche literatur - SPOWIS (Databáza z oblasti športu a športových vedách, v nemeckom jazyku)

Online študovne:

Virtuálna študovňa HÚ SAV Študovňa Historického ústavu SAV (obsahuje skompletizované čísla Historického časopisu, v slovenskom jazyku)

Digitálna knižnica Kramerius Národní knihovny v Prahe Čitatelia môžu využívať dostupné online zdroje Národnej knižnice v Prahe. (v českom a iných jazykoch)

Digitálna knižnica Univerzitnej knižnice v Bratislave (v slovenskom a iných jazykoch)

Elportál Masarykovej univerzity v Brne (v českom a iných jazykoch)