Saturday, 30.05.2020 Today: Ferdinand Tomorrow: Petronela, Petrana

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oázy Západnej púšte

Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n. o. a Štátna vedecká knižnica v Košiciach Vás pozývajú na prednášku Oázy Západnej púšte, ktorá sa uskutoční dňa 23. 10. 2019 v čase od 17:30 do 19:00 v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej knižnice v Košiciach na Pribinovej č. 1.

Obrázok Oázy Západnej púšte

Abstrakt: Prednáška sa bude venovať významu a vývoju oáz Západnej púšte v priebehu staroegyptských dejín, od najstarších dokladov až po rane kresťanskú dobu. Charga, Dachla, Faráfra, Bahríja, Síva a ďalšie menšie oázy v tzv. Líbyjskej púšti zohrávali počas rôznych období významnú úlohu ako ekonomické či poprípade náboženské strediská. Ich rozvoj môžeme sledovať nielen v písomných dokladoch, ale i v samotných architektonických a archeologických pamiatkach, ktoré zahŕňajú napríklad významné pohrebiská guvernérov provincií, osídlenia, pevnosti ako i krásne dochované chrámy z rôznych dôb.

Prednáša: Mgr. et Mgr. Katarína Arias Kytnarová, Ph.D (Český egyptologický ústav, Univerzita Karlova v Prahe).

Vstupné: Voľné

Facebook podujatia: https://www.facebook.com/events/478051326379427/

Viac informácii o prednáške: https://www.cerehis.sk/katarina-arias-kytnarova-oazy-zapadnej-puste/