Friday, 14.08.2020 Today: Mojmír Tomorrow: Marcela

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Zrušenie prednášky Oázy západnej púšte

Prvá prednáška z cyklu Košická egyptologická jeseň je z dôvodu ochorenia prednášajúcej zrušená. Náhradný termín prednášky je stanovený na 23. 10. 2019.

Abstrakt prednášky : Prednáška sa bude venovať významu a vývoju oáz Západnej púšte v priebehu staroegyptských dejín, od najstarších dokladov až po rane kresťanskú dobu. Charga, Dachla, Faráfra, Bahríja, Síva a ďalšie menšie oázy v tzv. Líbyjskej púšti zohrávali počas rôznych období významnú úlohu ako ekonomické či poprípade náboženské strediská. Ich rozvoj môžeme sledovať nielen v písomných dokladoch, ale i v samotných architektonických a archeologických pamiatkach, ktoré zahŕňajú napríklad významné pohrebiská guvernérov provincií, osídlenia, pevnosti ako i krásne dochované chrámy z rôznych dôb.

Prednáša : Mgr. et Mgr. Katarína Arias Kytnarová, Ph.D., pracuje ako vedecký pracovník na Českom egyptologickom ústave Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe a venuje sa predovšetkým materiálnej kultúre 3. tisícročia. Od roku 2007 sa pravidelne zúčastňuje výskumov ČEgÚ na pohrebisku členov kráľovskej rodiny a vysokých úradníkov v Abusíre, ako i zahraničných výskumov v Abu Gurábe a Edfu.  

Viac informácii: https://www.cerehis.sk/kosicka-egyptologicka-jesen/