Friday, 28.02.2020 Today: Zlatica Tomorrow: Radomír

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Prezident, spisovateľ, cestovateľ Rudolf Schuster

Pri príležitosti životného jubilea Rudolfa Schustera sa dňa 25. júna 2019 v Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity konala prezentácia publikácie pod názvom Chvála tvorivosti od zostavovateľov K. Horáka, M. Pukana, L. Šteflovej. Riaditeľkou ŠVK v Košiciach PhDr. Darinou Kožuchovou bola predstavená aj publikácia Štátnej vedeckej knižnice: Prezident, spisovateľ, cestovateľ Rudolf Schuster – bibliografia za roky 2004–2018 od zostavovateliek Zuzany Džavoronok, Valérie Farah, Evy Mičietovej a Viktórie Vargovej. Bibliografiu tvorí výber článkov, štúdií a monografií Rudolfa Schustera a o Rudolfovi Schusterovi v slovenskom, českom, maďarskom, nemeckom, poľskom a ukrajinskom jazyku. Dielo zachytáva predovšetkým slovenskú a českú tlačovú produkciu, ktorá sa nachádza v knižničnom fonde Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, menej vo fondoch iných knižníc.

Týmito publikáciami bol vzdaný hold prezidentovi Rudolfovi Schusterovi k jeho 85. jubileu. Hudobný program z diel slovenských skladateľov pripravila Katedra hudby FF PU v Prešove.

Bibliografiu si môžete zakúpiť v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach, na Hlavnej ul. 10 u konzultantiek. Cena publikácie je 7,50 €.

us020719 01

us020719 02

us020719 03

us020719 04

us020719 05

us020719 06