Sunday, 26.01.2020 Today: Tamara Tomorrow: Bohuš

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Metodický seminár Katalogizačné pravidlá RDA

Štátna vedecká knižnica v Košiciach v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou (Národná bibliografia) Vás srdečne pozýva na metodický seminár Katalogizačné pravidlá RDA - metodika popisu kníh a článkov vo formáte MARC 21 s interpretáciou pravidiel RDA, ktorý sa uskutoční 27.-28. mája 2019 o 10.00 hod. v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1 040 01 Košice

Program podujatia:

09.50 - 10.00 Prezentácia

10.30 – 12.00 Popis kníh a článkov v RDA pravidlách - metodické pokyny

Odborný metodický garant: PhDr. Ľudmila Rohoňová

12.00 – 13.00 Obedná prestávka

13.00 – 14.00 Popis kníh a článkov v RDA pravidlách - metodické pokyny

Odborný metodický garant: PhDr. Ľudmila Rohoňová

14.00 – 15.00 Diskusia a záver

Príspevky zástupcov knižníc k jednotlivým bodom programu sú očakávané a vítané. Časový harmonogram je orientačný!

Svoj záujem o účasť na seminári je nutné nahlásiť odoslaním vyplnenej návratky najneskôr 7 dní pred konaním seminára na kontaktnú osobu: PaedDr. Gabrielu Timkovú, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Stravu si účastníci seminára zabezpečujú samostatne. Viac informácií na uvedenej emailovej adrese