Saturday, 30.05.2020 Today: Ferdinand Tomorrow: Petronela, Petrana

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

STN-online

Štátna vedecká knižnica v Košiciach Vám ponúka možnosť bezplatného využívania online prístupu ku kompletnej kolekcii slovenských technických noriem v úplnom znení vo formáte PDF v Stredisku VTI na Pribinovej 1 počas otváracích hodín

pondelok - piatok: 8.00 – 16.00 Streda: 8.00 – 17.30

Služba STN-online umožňuje:

  • prezerať slovenské technické normy (STN) na internete,
  • definovať vlastné skupiny noriem (napr. celé triedy alebo skupiny noriem),
  • automatickú aktualizáciu (prístup k zmenám, opravám, príp. nahradzujúcim normám).

UPOZORNENIE: Licencia umožňuje iba čítanie noriem, nie je možné nahrávanie na USB, ani tlač noriem.

Tvorbu, schvaľovanie a vydávanie STN, ako aj plnenie povinností vyplývajúcich z medzi-národných zmlúv a členstva v medzinárodných a európskych normalizačných organizáciách (ISO, IEC, CEN, CENELEC a ETSI) zabezpečuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNM SR).

Viac informácií: www.unms.sk

Využívajte túto jedinečnú službu len u nás v Košiciach a na STU v Bratislave!