Saturday, 30.05.2020 Today: Ferdinand Tomorrow: Petronela, Petrana

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Náboženstvá pod lupou 2019

Štátna vedecká knižnica v Košiciach a CEREHIS, n.o. Vás pozývajú na piatu prednášku cyklu "Náboženstvá pod lupou 2019" dňa 17. apríla 2019 o 16.30 hod. Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.(Masarykova univerzita Brno): "Nová náboženská hnutí a jejich transformace". Prednáška se bude venovať tomu, ako sa tento fenomén prejavil v religiozite krajín tzv. sovietskeho bloku. Pozornosť sústredí predovšetkým na jeho etablovanie v 90. rokoch 20. storočia v kontexte nárastu náboženského pluralizmu a oslabovania pozície tradičných náboženských inštitúcií.

 Bližšie informácie na stránke www.cerehis.sk

Pozvánka Náboženstvá pod lupou 2019