Sunday, 19.05.2019 Today: Gertrúda Tomorrow: Bernard

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam o zmene v Knižničnom poriadku

Vážení používatelia služieb knižnice, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. mája 2019 vstupuje do platnosti Dodatok č. 2 ku Knižničnému poriadku Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.

Náboženstvá pod lupou 2019

Štátna vedecká knižnica v Košiciach a CEREHIS, n.o. Vás pozývajú na piatu prednášku cyklu "Náboženstvá pod lupou 2019" dňa 17. apríla 2019 o 16.30 hod. Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.(Masarykova univerzita Brno): "Nová náboženská hnutí a jejich transformace". Prednáška se bude venovať tomu, ako sa tento fenomén prejavil v religiozite krajín tzv. sovietskeho bloku. Pozornosť sústredí predovšetkým na jeho etablovanie v 90. rokoch 20. storočia v kontexte nárastu náboženského pluralizmu a oslabovania pozície tradičných náboženských inštitúcií.

 Bližšie informácie na stránke www.cerehis.sk

Pozvánka Náboženstvá pod lupou 2019