Monday, 08.03.2021 Today: Alan, Alana Tomorrow: Františka

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 10. marca 2018 o 15:40 hod. nás vo veku 64 rokov opustil náš pán riaditeľ, kolega a priateľ, významný znalec histórie mesta Košice, Tatier i celého východoslovenského regiónu

JUDrJanGaspar1953 2018

JUDr. Ján Gašpar

Posledná rozlúčka so zosnulým bude 16. marca 2018 o 11:00 hod. v obradnej sieni Krematória v Košiciach. Česť jeho pamiatke !