Monday, 18.11.2019 Today: Eugen Tomorrow: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Skúšobný prístup do databázy MLA

logoEhost
Skúšobný prístup do databázy MLA International Bibliography s fulltextom môžete využiť v ŠVK v Košiciach do 1.11.2019. Najobsiahlejšia databáza pre štúdium a výuku moderných jazykov, literatúry, lingvistiky, rétoriky, folklóru a filmových vied.

MLA International Bibliography with Full Text
MLA Directory of Periodicals

Informácie o prístupnosti

Identifikácia správcu obsahu a technického prevádzkovateľa:

CMS Joomla; Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Hlavná 10, 042 30 Košice, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

E-mailová adresa prevádzkovateľa webovej stránky slúžiaca pre komunikáciu s inými orgánizáciami verejnej správy a verejnosťou: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WWW stránky ŠVK Košice sú tvorené tak aby boli splnené štandardy World Wide Web konzorcia, doporučenia Sekcie 508 a WAI, týkajúce sa prístupnosti web stránok a požiadavky Zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy ako aj Výnos MF SR o štandardoch pre ISVS.

V prípade zistenia nedostatkov kontaktujte správcu ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Klávesové skratky (Firefox alt+shift+klávesová skratka, Internet Explorer alt+klávesová skratka):

  • 1 - Domov
  • 2 - Katalógy
  • 3 - Dôležité kontakty
  • 4 - Často kladené otázky - Faq
  • i - Informácie o prístupnosti
  • k - Kontakty
  • f - Fotogalérie

Stránky boli testovane v prehliadačoch:

  • Internet Explorer 5.5+
  • Mozilla Firefox 1.0+
  • Chrome 1.0+