Friday, 22.10.2021 Today: Sergej Tomorrow: Alojzia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Predkladanie návrhov na spoluprácu pri organizovaní vzdelávacích a kultúrnych akcií

Predkladateľ návrhu

Navrhované podujatie

Vlastný vklad