Prevádzkové hodiny pracovísk Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Otváracie hodiny od 10. mája 2021
(v čase od 12.00 do 13.00 bude prebiehať dezinfekcia priestorov pre verejnosť)

Pracovisko

Adresa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Registrácia používateľov, výpožičné služby, konzultačné a rešeršné služby, MVS/MMVS,

reprografické služby

Hlavná 10,

prízemie

8:00 – 12:00

13:00 – 18:00

8:00 – 12:00

13:00 – 18:00

8:00 – 12:00

13:00 – 18:00

8:00 – 12:00

13:00 – 18:00

8:00 – 12:00

13:00 –18:00

Študovňa kníh

Hlavná 10, 1. posch.

8:00 – 12:00

13:00 – 18:00

8:00 – 12:00

13:00 – 18:00

8:00 – 12:00

13:00 – 18:00

8:00 – 12:00

13:00 – 18:00

8:00 – 12:00

13:00 –18:00

Študovňa periodík

Hlavná 10

1. posch.

8:00 – 12:00

13:00 – 18:00

8:00 – 12:00

13:00 – 18:00

8:00 – 12:00

13:00 – 18:00

8:00 – 12:00

13:00 – 18:00

8:00 – 12:00

13:00 –18:00

Americké centrum

Hlavná 10

1. posch.

8:00 – 12:00

13:00 – 15:00

13:00 – 18:00

13:00 – 18:00

8:00 – 12:00

13:00 – 15:00

8:00 – 12:00

13:00 –15:00

Nemecká knižnica

Goetheho inštitútu

Pribinova 1

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

12:00 – 18:00

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

zatvorené

Študovňa noriem

a patentov

Pribinova 1

zatvorené

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

12:00 – 18:00

zatvorené

zatvorené

Študovňa historických

fondov

a regionálnej literatúry

Pri Miklušovej väznici 1

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

12:00 – 18:00

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

zatvorené