Tuesday, 19.10.2021 Today: Kristián Tomorrow: Vendelín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Opening hours limited operation

SRL in Kosice open hours from 1. jun 2020:

 Open hours according to workplaces:

  • Hala služieb (Hlavná č. 10)
  • Študovňa kníh (Hlavná č. 10)
  • Študovňa časopisov (Hlavná č. 10)
  • Americké centrum Košice (Hlavná č. 10)

Monday

9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Tuesday

9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Wednesday

13:00 – 18:00

Thursday

13:00 – 18:00

Friday

9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

  • Nemecká knižnica GI (Pribinova č. 1)
  • Študovňa noriem a patentov (Pribinova č. 1)
  • Študovňa historického fondu a regionálnej literatúry (Pri Miklušovej väznici č. 1)

Monday

Close

Tuesday

9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Wednesday

13:00 – 18:00

Thursday

Close

Friday

Close