Saturday, 23.02.2019 Today: Roman, Romana Tomorrow: Matej

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam - technické príčiny

Oznamujeme návštevníkom knižnice, že dňa 6.3. 2019 (streda) budú pracoviská knižnice na Hlavnej 10 a Pribinovej 1 v čase od 8:00 do 14:00 hod. zatvorené z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie. Pracovisko Pri Miklušovej väznici 1 bude prístupné v nezmenenom čase. Ďakujeme za pochopenie.

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny.

Čitáreň
(Hlavná 10)
pondelok - piatok 7.00 - 19.30
Požičovňa
(Hlavná 10)
pondelok - piatok 8.30- 19.00
Študovňa kníh
(Hlavná 10)
pondelok - piatok
7.00 - 19.30
Študovňa periodík
(Hlavná 10)
pondelok - piatok 7.00 - 19.30
Nemecká knižnica
(Pribinova 1)
pondelok, utorok,štvrtok, piatok
streda
8.00 - 16.00
8.00 - 17.30
Stredisko VTI
(Pribinova 1)
pondelok, utorok, štvrtok, piatok
streda
8.00 - 16.00
8.00 - 17.30
Bibliotheca Cassoviensis študovňa regionálnej literatúry
(Pribinova 1 – záp. krídlo)
pondelok, utorok, štvrtok, piatok
streda
8,00 – 16,00
8,00 – 17,30
Informačné a databázové centrum
(Hlavná 10)
pondelok, utorok
streda, štvrtok
piatok
8.30 - 15.30
9.30 - 16.30 
8.30 - 15.00
Študovňa starých tlačí
(Pri Miklušovej väznici 1)
pondelok - piatok 8.00 - 16.00
Reprografické služby
(Hlavná 10)
pondelok - piatok 7.00 - 19.00
Info USA
(Hlavná 10)
pondelok, piatok
utorok, streda, štvrtok
8:00 – 16:00
10.00 - 18.00
Výstavná sála
(Pribinova 1 – záp. krídlo)
pondelok, utorok, štvrtok, piatok
streda
10,00 – 16,00
10,00 – 17,30
Konzultácie (Hlavná 10 pondelok - piatok 7,00 – 19.30
Katalógy (Hlavná 10) pondelok - piatok 7,00 – 19.30