Saturday, 23.02.2019 Today: Roman, Romana Tomorrow: Matej

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam - technické príčiny

Oznamujeme návštevníkom knižnice, že dňa 6.3. 2019 (streda) budú pracoviská knižnice na Hlavnej 10 a Pribinovej 1 v čase od 8:00 do 14:00 hod. zatvorené z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie. Pracovisko Pri Miklušovej väznici 1 bude prístupné v nezmenenom čase. Ďakujeme za pochopenie.

Občasník

Štátna vedecká knižnica Košice vydáva občasník Košický knižničný kaleidoskop. Začali sme ho vydávať preto, že sme pociťovali nedostatočnú informovanosť o knižniciach všetkých typov sídliacich v regióne východného Slovenska. Cieľom občasníka je rezentovať knižnice v regióne a oboznámiť ich s novinkami i problémami príbuzných knižníc z iných krajov.

Košický knižničný kaleidoskop 2011 pdf súbor(pdf 1,6MB)

Košický knižničný kaleidoskop 2009 pdf súbor(pdf 2,3MB)

Košický knižničný kaleidoskop 2005 pdf súbor(pdf 0,6MB)

Košický knižničný kaleidoskop 2004 pdf súbor(pdf 1,4MB)

Košický knižničný kaleidoskop 2003 pdf súbor(pdf 1,2MB)

Knižnice Košického kraja 2002 pdf súbor(pdf 0,3MB)

Knižnice Košického kraja 2001 pdf súbor(pdf 0,3MB)

Knižnice Košického kraja 2000 pdf súbor(pdf 0,4MB)