Saturday, 27.02.2021 Today: Alexander Tomorrow: Zlatica

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Výpožičný poriadok

Nemecká knižnica Goetheho inštitútu (GI) bola verejnosti sprístupnená v roku 1993. Knižničný fond sa orientuje na informácie o Spolkovej republike Nemecko. Knižnica obsahuje viac ako 7 000 kníh, ako aj rozsiahly fond periodík, audiovizuálnych, elektronických a multimediálnych dokumentov. Knižnica je v čase otváracích hodín prístupná všetkým používateľom, využívanie jej služieb je bezplatné.

Read more ...