Friday, 27.11.2020 Today: Milan Tomorrow: Henrieta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Grimmovci a súčasný rozprávkový svet

Štátna vedecká knižnica v Košiciach a Goethe Institut Bratislava Vás pozývajú na výstavu pri príležitosti roku bratov Grimovcov 2012 v čase od 12. septembra do 12. októbra 2012 v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra ŠVK v Košiciach, Pribinova 1.

v010912_01

Rallye cez túto výstavu môžete absolvovať v nemeckom jazyku na stránke