Vernisáž výstavy Nemecko - krajina vynálezov

Dňa 4. 11. 2019 o 16:00 sa uskutoční v priestoroch sály Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na Hlavnej ulici č. 10 vernisáž výstavy Nemecko - krajina vynálezov. Výstava potrvá do konca roku 2019.

Prevratné nemecké vynálezy z prírodovedeckých disciplín, historické objavy a inovácie zamerané na budúcnosť sú súčasťou novej, celosvetovej putovnej výstavy Goetheho inštitútu. Citáty známych osobností, obrazy, filmy a exponáty predstavujú sedem tematických okruhov – informatiku, energiu, mobilitu, komunikáciu, medicínu, optiku a materiál - či už je to auto, televízia alebo počítač - nemecké vynálezy menia svet.
V súčasnosti sa Nemecko zaradilo medzi prvé tri krajiny v počte podaných patentových prihlášok a zaznamenáva stály nárast zamestnancov vo vede a výskume. Dobré vyhliadky na inovatívnu budúcnosť v inovatívnej krajine - a to aj pre mladých ľudí z celého sveta, ktorí majú záujem o štúdium alebo výskum v Nemecku.
Výstava, vznikla s podporou Fraunhoferovej spoločnosti ( Fraunhofer-Gesellschaft) a Max-Planck spoločnosti (Max-Planck-Gesellschaft) a je určená predovšetkým mládeži a dospievajúcim, ale každý koho tieto témy zaujímajú, je srdečne vítaný.
Časť výstavy - plagáty (v nemeckom a slovenskom jazyku) sprístupníme počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku (4. - 10. november 2019), výstava bude verejnosti prístupná do konca roku 2019.

Obrázok Vernisáž výstavy Nemecko - krajina vynálezov