Mein wunderbares West-Berlin

filmPozývame Vás na film zo série "Verejné premietanie filmov v nemeckom jazyku" v nemeckej knižnici ŠVK v Košiciach na Pribinovej č. 1 dňa 27. novembra 2019 (streda) o 15.30 hod.

Upútavka k filmu Mein wunderbares West-BerlinRegie: Jochen Hick, farebný, 98 min., 2017

Inhalt: Neslávny odsek 175, ktorý trestal sexuálne praktiky medzi osobami mužského pohlavia od roku 1872, bol oficiálne vymazaný z trestného zákona v Spolkovej republike až v roku 1994. Ale už v šesťdesiatych rokoch minulého storočia mal Západný Berlín - jediné nemecké mesto, v ktorom mali muži možnosť tancovať s mužmi - priestory, ktoré sa pre mladých homosexuálov z Nemecka stali útočiskom. Použitím predtým nezverejnených, niekedy provokatívnych archívnych materiálov, podporovaných mnohými súčasnými svedkami, skúma Jochen Hick vo svojom dokumentárnom filme historický vývoj homosexuality od minulosti po súčasnosť. (film aj s nemeckými titulkami)