Friday, 28.02.2020 Today: Zlatica Tomorrow: Radomír

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Auf Augenhöhe

filmPozývame Vás na film zo série "Verejné premietanie filmov v nemeckom jazyku" v nemeckej knižnici ŠVK v Košiciach na Pribinovej č. 1 dňa 2. októbra 2019 (streda) o 15.30 hod.

Upútavka k filmu Auf AugenhöheRegie: Evi Goldbrunner, Joachim Dollhopf, 99 Min., 2015/16

Inhalt: Michi je malý chlapec, ktorý stratil matku a ocitol sa v detskom domove. Je nešťastný, hľadá svojho biologického otca. Keď ho nájde, ostanú prekvapení obaja, otec, ktorý netušil, že má syna a aj Michi, ktorý zistil, že jeho otec je úplne iný ako si ho predstavoval. (film s titulkami)