Friday, 14.08.2020 Today: Mojmír Tomorrow: Marcela

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Landeskunde für Jugendliche

filmPozývame Vás na film zo série "Dokumentárne filmy v nemeckom jazyku" v nemeckej knižnici ŠVK v Košiciach na Pribinovej č. 1 dňa 11. septembra 2019 (streda) o 15.30 hod.

Upútavka k filmu Landeskunde für JugendlicheRegie: Klett - Langenscheidt, 30 Min.

Inhalt: 10 filmov spracovalo formou reportáží témy pre mladých – približuje nám obyčajný život v mestách a regiónoch Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. Je určený pre mládež so znalosťami nemeckého jazyka na úrovni od stupňa A2 a je doplnený pracovnými listami s rôznymi úlohami na porozumenie hovoreného slova a obrazu, so zameraním na prehĺbenie znalostí nemeckého jazyka.