Friday, 22.10.2021 Today: Sergej Tomorrow: Alojzia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Prístup do digitálnej knižnice ONLEIHE

Nemecká knižnica Goetheho inštitútu ŠVKK dáva do pozornosti možnosť elektronických výpožičiek, ktoré ponúka partnerská knižnica Goetheho inštitútu v Bratislave. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom stránky https://www.goethe.de/ins/sk/sk/kul/bib/onl.html. K dispozícii sú tituly -  romány a poviedky, časopisy, učebnice, odborné tituly aj detské knižky v nemeckom jazyku.