Monday, 21.06.2021 Today: Alojz Tomorrow: Paulína

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam - planovaný výpadok elektronických služieb

Štátna vedecká knižnica v Košiciach oznamuje, že v sobotu 19.6.2021 od 18:00 hod. dôjde k planovanému výpadku poskytovaných elektronických služieb, z dôvodu prác na infraštruktúre. Za vzniknuté obmedzenie sa ospravedlňujeme.

Prístup do digitálnej knižnice ONLEIHE

Nemecká knižnica Goetheho inštitútu ŠVKK dáva do pozornosti možnosť elektronických výpožičiek, ktoré ponúka partnerská knižnica Goetheho inštitútu v Bratislave. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom stránky https://www.goethe.de/ins/sk/sk/kul/bib/onl.html. K dispozícii sú tituly -  romány a poviedky, časopisy, učebnice, odborné tituly aj detské knižky v nemeckom jazyku.