Friday, 22.03.2019 Today: Beňadik Tomorrow: Adrián

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra swan hovorné fakturačné obdobie 1.1.-31.1.2015

Dodávateľská faktúra (číslo): 1150224667
Dodávateľ  
Obchodné meno: SWAN, a.s.
IČO: 35680202
Adresa dodávateľa: Borská 6, 841 04 Bratislava
Odberateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa odberateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doručenia faktúry: 11.2.2015
Dátum splatnosti faktúry: 13.3.2015
podľa objednávky číslo: 0
podľa zmluvy číslo: swanis/1003603
Účel faktúry: fakturačné obdobie 1.1.-31.1.2015
Spolu k úhrade (EUR s DPH)1,40