Sunday, 19.05.2019 Today: Gertrúda Tomorrow: Bernard

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam o zmene v Knižničnom poriadku

Vážení používatelia služieb knižnice, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. mája 2019 vstupuje do platnosti Dodatok č. 2 ku Knižničnému poriadku Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.

Objednávka Romano hangos - predplatné 2015

Objednávka (číslo): 630
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Společenství Romů na Moravě
IČO: 44 015 178
Adresa dodávateľa: Bratislavská 65a
  Brno
V Košiciach dňa: 8.12.2014
Popis objednaného plnenia: Romano hangos - predplatné 2015
Celková suma s DPH                                                               35,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF