Friday, 22.03.2019 Today: Beňadik Tomorrow: Adrián

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

objednávka Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život - predplatné 2015

Objednávka (číslo): 634
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Matica slovenská, vydavateľstvo
IČO: 179 027
Adresa dodávateľa: Mudroňova 1
  Martin
V Košiciach dňa: 8.12.2014
Popis objednaného plnenia: Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život -      predplatné 2015
Celková suma s DPH                                                               15,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF