Friday, 22.03.2019 Today: Beňadik Tomorrow: Adrián

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Objednávka Starto - predplatné 2015

Objednávka (číslo): 631
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Český esperantský svaz
IČO: 443 034
Adresa dodávateľa: nám. Míru 81/1
  Svitavy
V Košiciach dňa: 8.12.2014
Popis objednaného plnenia: Starto - predplatné 2015
Celková suma s DPH                                                               15,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF