Friday, 22.03.2019 Today: Beňadik Tomorrow: Adrián

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

objednávka Predplatné českých periodík - 2015

Objednávka (číslo): 629
Rok: 2014
Objednávateľ  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IČO: 164674
Adresa objednávateľa: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dodávateľ  
Obchodné meno: Ambit media, a.s.
IČO: 27 422 160
Adresa dodávateľa: Klicperova 604/8
  Praha 5
V Košiciach dňa: 8.12.2014
Popis objednaného plnenia: Predplatné českých periodík - 2015
Celková suma s DPH                                                               70,00 €
Objednávku podpísal: Dr.Gabriela Timková,vedúca ODSF