Monday, 18.11.2019 Today: Eugen Tomorrow: Alžbeta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Skúšobný prístup do databázy MLA

logoEhost
Skúšobný prístup do databázy MLA International Bibliography s fulltextom môžete využiť v ŠVK v Košiciach do 1.11.2019. Najobsiahlejšia databáza pre štúdium a výuku moderných jazykov, literatúry, lingvistiky, rétoriky, folklóru a filmových vied.

MLA International Bibliography with Full Text
MLA Directory of Periodicals

Mapy budov ŠVK v Košiaciah

Táto stránka nevyhovuje štandardom W3C XHTML 1.0 Transitional

Budova na ulici Hlavná č. 10

Podstatná časť služieb pre čitateľov a návštevníkov Štátnej vedeckej knižnice je sústredená v budove na Hlavnej ulici číslo 10, v ktorej je aj hlavné sídlo organizácie.

Budova na ulici Pribinova č. 1

Oddelenie bibliografie a oddelenie doplňovania a spracovnia kníh a periodík majú svoje pracoviská na prvom poschodí, oddelenie špeciálnych fondov a školiace centrum je prízemí. Na nádvorí je Kultúrno vzdelávacie centrum.

Budova na ulici Pri Miklušovej väznici č. 1

V starobylej budove sídli časť oddelenia bibliografie a oddelenie historických fondov s bohatou príručnou knižnicou a študovňou a reštaurátorské pracovisko.

Budova na ulici Zvonárska č. 19

Dnes je budova využitá na sklady knižničného fondu s knihárskou dielňou na nádvorí.

Budova na ulici Zvonárska č. 21

V súčasnosti budova slúži oddeleniu prevádzky, pracovisku údržby a fotodielni.