Saturday, 23.02.2019 Today: Roman, Romana Tomorrow: Matej

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam - technické príčiny

Oznamujeme návštevníkom knižnice, že dňa 6.3. 2019 (streda) budú pracoviská knižnice na Hlavnej 10 a Pribinovej 1 v čase od 8:00 do 14:00 hod. zatvorené z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie. Pracovisko Pri Miklušovej väznici 1 bude prístupné v nezmenenom čase. Ďakujeme za pochopenie.

Oddelenie výpožičných služieb a študovní

Zabezpečuje absenčné a prezenčné vypožičiavanie dokumentov z fondov ŠVK a z iných knižníc prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS). Poskytuje odborné konzultantské a bibliograficko-informačné služby. Udržiava a sprístupňuje čitateľské katalógy. Podieľa sa na metodickej a vedeckovýskumnej činnosti, ako aj ďalších činnostiach ŠVK v rámci svojho zamerania. Spolupracuje so zahraničnými a domácimi partnermi pri plnení úloh medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS), InfoUSA a Britského centra.

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.