Saturday, 25.09.2021 Today: Vladislav Tomorrow: Edita

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Dôležité kontakty

kontakt information L
Adresa knižnice:
Štátna vedecká knižnica Košice
Hlavná 10
042 30 Košice
Riaditeľ a štatutárny zástupca:
PhDr. Darina Kožuchová
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IČO: 00164674
DIČ: 2020762524

 

 

Linka na kontakty po oddeleniach

 • Konzultanti
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: +421556222780, +421552454124
  Mobile: +421918245888
 • Výpožičky
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Mobile: +421918245877, +421918245878
 • Kontakt pre médiá
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Mobile: +421918248076
 • Sekretariát
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: +421552454126
  Mobile: +421918248121
 • Riaditeľ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: +421552454205
 • Medziknižničná výpožičná služba
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Mobile: +421918245892
 • Študovňa periodík
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Mobile: +421918245875
 • Rešeršné centrum
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Mobile: +421918248105
 • Študovňa kníh
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Mobile: +421918245872
 • InfoUSA centrum
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Mobile: +421 918 245 864
 • Nemecká knižnica
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Mobile: +421918245898
 • Normy a patenty
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Mobile: +421918245896
 • Študovňa historických fondov a regionálnej literatúry
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: +421556222236
  Mobile: +421/918245902, + 421918245904; +421918248073
 • Oddelenie informačných a komunikačných technológií
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Mobile: +421918248100
 • ŠVK Košice
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: +421556222780