Saturday, 25.09.2021 Today: Vladislav Tomorrow: Edita

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oddelenie pre správu a ochranu fondov

Zodpovedá za ochranu a starostlivosť o všetky knižničné jednotky umiestnené v skladoch ako aj skladové priestory. Organizuje uloženie knižničných fondov v skladoch. Vyhľadáva dokumenty vyžiadané používateľmi a zabezpečuje ich spätné zaradenie do skladov. Zabezpečuje obsahovú previerku a revíziu knižničných fondov a zaoberá sa ich ochranou v oblasti prevencie a väzby. Vedie a uchováva základnú a pomocnú majetkovoprávnu evidenciu dokumentov (úbytkové zoznamy).

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.