Tuesday, 19.10.2021 Today: Kristián Tomorrow: Vendelín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oddelenie cudzojazyčných študovní a technických dokumentov

Zabezpečuje budovanie, správu a sprístupňovanie zbierok knižníc kreovaných na základe zmlúv s medzinárodnými inštitúciami alebo veľvyslanectvami a zbierok špeciálnych fondov (normy, patenty). Samostatne alebo v spolupráci s rôznymi subjektmi organizuje odborné a vzdelávacie akcie súvisiace s propagáciou fondu, služieb a vlastnej činnosti.

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.