Tuesday, 19.10.2021 Today: Kristián Tomorrow: Vendelín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Kancelária riaditeľa

Zodpovedá za agendu pre riaditeľa knižnice, organizovanie jeho programu, evidenciu a vybavovanie jeho korešpondencie, výkon registratúry, vybavovanie sťažností v zmysle príslušnej legislatívy , poskytovanie informácií v zmysle príslušnej legislatívy , evidenciu a výkazníctvo týkajúce sa služobnej dopravy a právne poradenstvo.

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.