Thursday, 04.06.2020 Today: Lenka Tomorrow: Laura

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Multiodborová databáza Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage. Databáze Infotrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov. Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch poddatabáz:  AcademicOneFile databázu s obsahom viac ako 18 000 titulov – určených pre akademické a vedecké knižnice, GeneralOneFile databázu s obsahom viac ako 14 000 titulov – určených pre verejné a iné knižnice,  Infotrac Custom Journal 50/100 databázu s obsahom viac ako 25 000 titulov – určených na výber titulov charakterizujúcich profil každej knižnice jednotlivo.