Saturday, 25.09.2021 Today: Vladislav Tomorrow: Edita

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Elektronické dodávanie dokumentov

Elektronické dodávanie dokumentov z fondu knižnice:

  • objednať si môžete skeny článkov z časopisov, častí kníh (maximálne do 20% obsahu celého dokumentu) za účelom vzdelávania, výskumu a bádania v súlade so zákonom o ochrane autorských práv na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
  • po overení objednávky bude na Vašom účte v online katalógu v položke "Poplatky" vystavená čiastka (podľa platného cenníka vo výške 0,30 €/ 1 sken), ktorú uhradíte online,
  • po zaplatení bude digitálna kópia odoslaná na Vašu e-mailovú adresu.